Etyka biznesu

Net - eykieta

Sam wyraz etyka wywodzi się od greckiego słowa ethos, który w zależności od greckiej pisowni może oznaczać przyzwyczajenie, zwyczaj lub zwyczajne, stałe miejsce przebywania.

To, co wyróżnia się zwyczaj obyczaju to, to, że można mawiać o zwyczaju jednostki, wszakże już znacznie trudniej ujednostkawiać obyczaj. Obyczaj oznacza w odwrotności do zwyczaju coś mnogiego, tradycją usankcjonowanego, to swoiste nieosobowe ramy narzucone jednostce. Obyczaje mogą być zarówno szlachetne jak i chamskie.

Etyka biznesowa występuje powszechnie jako nazwa zespołu wzorów uznawanych w świecie interesu, także tego elektronicznego.

W świecie etyki interesu dopuszczalne są różne i niekoniecznie konkurencyjne etyczne sposoby działania etycznego, które dopominają się jednak zróżnicowanych typów jej propagowania. Mają one również odmienny kontekst filozoficzny.

Definicje prosto przedstawiają, co to jest netykieta jak też jak duże rozbieżności występują w jej rozumieniu.

Netykieta, by mogła wypełniać spersonalizowane zadanie ma obowiązek bazować również na etyce, która jest zbiorem moralnych podstaw wyjaśniających min. takie kategorie jak dobro i zło, odpowiedzialność. Nie może zbraknąć w niej filarów prawa, jakie normuje stosunki międzyludzkie z zapleczem zastosowania przymusu państwowego.